Waarom staan er eigenlijk UFO's op de site van Paranormaal Café Oosterhout? Goeie vraag!

Deel 1
Het antwoord is dit: er is een meer dan grote 'link' tussen UFO's en aardebewoners die voor bezoekers van andere realiteiten, andere planeten en andere bewustzijnsniveaus open staan. Sommigen van hen worden ook wel mediums genoemd, maar lang niet alle mediums hebben verbinding met die, laat ik het maar noemen, niet-aardlingen.
Maria Orsitsch (zie foto) ook bekend als Maria Orsitsch ook wel Orsic of Oršic werd geboren op 31 oktober 1895 in Zagreb. Ze werd leidster van de Vril Society.

Maria Orsitsch
Maria was erg mooi. Ze werd voor het eerst genoemd en afgebeeld in 1967 door Bergier en Pauwels in hun boek: "Aufbruch ins Dritte Jahrtausend: von der Zukunft der phantastischen Vernunft"
Maria volgde al snel de Duitse nationale beweging die actief was na WOI; het belangrijkste doel van de beweging was Oostenrijk te verenigen met de Duitsland. In 1919 verhuisde Maria naar München, om bij haar verloofde te zijn.
In München kwam Maria in contact met het Thule Gesellschaft en al gauw creëerde ze haar eigen kring samen met Traute A., Sigrun en enkele andere vriendinnen: de "Alldeutsche Gesellschaft für Metaphysik", de officiële naam van het Vril Geselschaft.
Lange haar werd het onderscheidende kenmerk van alle vrouwen die bij Vril aangesloten waren en het werd gehandhaafd tot mei 1945. Zij geloofden dat hun lange haren als kosmische antennes functioneerden zodat ze buitenaardse communicatie konden ontvangen.

Vril Geselschaft
Deze mediamieke groep werd gevormd onder leiding medium Maria Orsitsch. Zij zei te communiceren met buitenaardsen uit het Aldebaran systeem. Naar verluidt hadden deze buitenaardsen de Aarde bezocht en zich gevestigd in Sumerië. Het woord Vril werd gevormd uit de oude Sumerische woord 'Vri-Il' (als 'God' of God-gelijkend").
Maria Orsic werkte onder andere samen met een ander medium die alleen bekend als Sigrun. (Hier is een verband met Runen overduidelijk)

Aldebaran
Het zonnestelsel van Aldebaran is 68 lichtjaar van de Aarde verwijderd. Er zijn twee bewoonde planeten die het Rijk van Sumeran vormen. De bewoners van dit zonnestelsel waren onderverdeeld in de Vri-Il en andere verschillende rassen.

Die andere rassen vermengden zich waardoor hun spirituele en intelligente ontwikkeling werd afgebroken. Daardoor, toen hun zon Aldebaran begon uit te zetten en planeten onbewoonbaar werden, waren ze niet meer in staat om interplanetaire reizen te maken zoals hun voorouders.

Om hun planeet te verlaten moesten de mengrassen wel door de Vri-Il worden geëvacueerd in ruimteschepen naar andere bewoonbare planeten. De Vri-Il waren daarmee al 500 miljoen jaar geleden begonnen

Ze koloniseerden onder andere de planeten Mallona (ook wel Maldek, Marduk, of Phaeton door de Russen) in ons zonnestelsel, die op dat moment bestonden tussen Mars en Jupiter, waar de asteroïden vandaag worden gevonden.

Deel 2

Op Mars was ooit een hoog ontwikkelde beschaving; in 1976 zijn een grote piramide steden en het bekende 'gezicht van Mars' gefotografeerd in 1976 door de Viking sonde

De Vri-Il waren daar van Aldebaran heen gekomen en van daar uit kwamen ze naar onze planeet. Dat is zeer lang geleden, wel 500 miljoen jaar! Er zijn bewijzen voor ontwikkelde beschavingen op Aarde rond die tijd, zoals de versteende sporen van een schoen ongeveer die een Trilobiet (een soort reuze pissebed) heeft verpletterd. Er zijn ook kettingen gevonden die waren gevangen in steenkool. Metalen objecten in steenlagen en zo voorts. Die zijn de huidige wetenschap echter niet welgevallig dus dergelijke bewijzen worden hetzij genegeerd, vernietigd of in stoffige bunkers opgeslagen opdat de huidige mensheid niet het idee krijgt dat ze niet de uitverkorenen van het gehele heelal zijn.

De dames van de Vril Society dachten dat de Aldebaranianen in Mesopotamië waren geland en daar direct de dominante kaste van de Soemeriërs werden. Niet onlogisch, aangezien de Aldebaran beschaving veel verder was ontwikkeld dan die van de Aardlingen.
De Runnen zijn overigens gelieerd aan het Soemerisch, en dat schrift is op haar beurt weer te herleiden tot het spijkerschrift, dat naar verluidt van Mars afkomstig zou zijn. Zo is de cirkel weer rond.
De Soemerisch taal zou identiek zijn aan het Aldebaraans, en qua intonatie en frequentie op het Duits lijken. Vandaar de 'gemakkelijke' channeling: beide talen leken erg op elkaar.